Dünyanın En İyi 5 Avrupa Hissesi | ANALİZ

Düşmekte olan enflasyona dair olumlu işaretlere rağmen, faiz oranlarının hayaleti finansal piyasalara musallat olmaya devam etti. Hem ECB hem de ABD Merkez Bankası yeni adımlar attı ve temel faiz oranlarını uzun zamandır görülmemiş seviyelere, hatta ECB örneğinde rekor seviyeye yükseltti.

Avro bölgesinde enflasyon 2022’deki %10,6’lık zirve seviyesinden Ağustos 2023’te %5,2’ye düşmüş olsa da merkez bankaları inatçı parasal enflasyonun durduğunu iddia etmekten çekiniyor. Petrol üreticisi ülkelerin devam eden üretim kesintileri nedeniyle yükselen petrol fiyatı, enflasyonu körükleyen ve enflasyon oranının yükselmesine ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden olan faktörlerden biridir.
Yüksek faiz oranlarının küresel ekonomik büyüme üzerinde de etkisi vardır.

Mali açıdan zor durumda olan tüketiciler daha kritik kararlar almakta ya da daha ucuz alternatifleri tercih etmektedir. Sadece yerli tüketiciler değil, aynı zamanda Çin’de emlak sektörüne ilişkin endişeler, yüksek genç işsizliği ve ikna edici teşvik önlemlerinin eksikliği ile tetiklenen ekonomik gerilemenin etkileri de şirket karları üzerinde etkili oluyor. Ekonomik gerilemelere karşı oldukça dirençli olduğu bilinen lüks markalar bile, azalan tüketici güveni nedeniyle belirli segmentlerde talepte bir miktar düşüş görüyor.

Düşen tüketici harcamaları, maliyet enflasyonu, marj baskısı ve yüksek stok seviyelerinin birleşimi kasvetli bir görünüme yol açtığı için perakendeciler arasındaki duyarlılık çok daha durgun. 2023’ün ikinci çeyreğinde olumlu piyasa duyarlılığının ana itici gücü olan yapay zeka coşkusu bile son üç ayda normalleşti ve MSCI Dünya Endeksi’ni üçüncü çeyrekte pozitif bölgede tutmayı başaramadı.
Dünya Endeksi üçüncü çeyreği %0,52’lik küçük bir kayıpla kapattı. Bu, yatırımcılara mevcut borsa yılı için %12’lik bir kazanç bırakıyor. Değer hisseleri son üç ayda daha iyi bir ruh hali içindeydi: MSCI Dünya Değer Endeksi %1,11’lik pozitif bir getiri kaydederken, MSCI Dünya Büyüme Endeksi %2 değer kaybetti.

İki Endeks Arasındaki Fark

Ancak, iki stil arasında büyüme hisseleri lehine 19 puanlık büyük bir fark bulunmaktadır. Sektör düzeyinde, enerji sektörü petrol fiyatlarındaki keskin yükseliş sayesinde %14’ün üzerinde bir kazançla başı çekmiştir. Sektör böylece hayal kırıklığı yaratan bir yılın ardından toparlandı. Yelpazenin diğer ucunda, kamu hizmetleri ve gayrimenkul düşük performans gösterdi.
Ülke bazında, Japon hisse senetleri zayıf yen sayesinde iyi performans göstermeye devam etti ve Hindistan hisse senetleri de yatırımcıların ilgisini çekti. Fransız ve Alman şirketlerinin getirileri azaltmasıyla Avrupa hisse senetleri daha zayıf kaldı.

İlk 5 Hakkında Genel Analiz

Eurizon Fund Equity Innovation, Generalstar’ın Global Large-Cap Mixed Equity kategorisinde, 2023’ün ilk üç çeyreğinde mevcut tam portföye sahip yatırım fonlarının getirilerine göre en iyi 5 küresel hisse senedi fonunun başında yer alıyor. Mariolina Esposito tarafından yönetilen fon, iletişim teknolojisi, yapay zeka, robotlaşma, e-ticaret ve siber güvenlik gibi alanlarda uzun vadeli inovasyon trendlerine yatırım yapıyor. Fon yöneticisinin yatırım yaptığı bu seküler trendlerin altında yatan temalar arasında otomasyon, döngüsel ekonomi, paylaşım ekonomisi ve metaverse yer alıyor. Fonun profili göz önüne alındığında, bilgi teknolojisi ve sanayi gibi sektörler portföye hakimdir ve birlikte portföyün yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.

Fon, kategori benzerlerinin %95’inden daha iyi performans göstermek zorunda kaldığı ve %14,2’lik bir kayıp yaşadığı kötü bir 2022’den sonra çok iyi toparlanıyor. Fon, 2023’ün ilk üç çeyreğinin ardından %21’den fazla artış göstermiş ve böylece kayıplarının büyük bir kısmını telafi etmiştir. Portföyün %33’ünü oluşturan teknoloji hisselerinin aşırı ağırlıklandırılması faydalı olmuştur. Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet ve Nvidia ilk beş hisse senedi arasında olmak üzere “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan tüm hisseler portföyde temsil edilmektedir.

GAM Star Worldwide Equity yüzde 16’nın üzerinde bir getiriyle ilk beşi tamamlıyor. Bu, çalkantılı dönemlerden geçen İsviçreli fon kuruluşu için sevindirici bir gelişme. Fon kuruluşunun devam eden mali zorlukları ve kötüleşen iş ortamı, Generalstar’ın Eylül ayında GAM’ın fonlar için Generalstar Madalya derecelendirmemizin önemli bir bileşeni olan Çekirdek derecelendirmesini beş kademeli derecelendirme sistemimizdeki en düşük seviye olan Düşük’e düşürmesine neden oldu.

GAM, mutlak getirili fonlardaki kötü risk yönetiminin önemli bir portföy yöneticisinin görevden alınmasına ve birkaç fonun tasfiyesine yol açtığı 2018’den bu yana zorlanıyor. Sürekli fon çıkışları ve kırılgan yatırım kültürü Generalstar’ın eleştirilmeye devam etmesine yol açtı. Liontrust satın almasının ardından firmanın finansal sağlığı ve stratejik yönü hakkında devam eden belirsizlik, personel sorunlarını daha da kötüleştirebilir ve kısa vadeli kazançlar peşinde koşma, alfa yerine sermaye artırımına öncelik verme veya kısa vadeli performans elde etmek için riski artırma baskısı gibi yatırımcıya zarar veren uygulamaları teşvik edebilir. GAM, gelişmekte olan piyasa borçları ve Japon hisse senetleri uzmanları da dahil olmak üzere bir dizi yetenekli ekibe sahip olduğu için bu talihsiz bir durumdur.

GAM’ın küresel hisse senedi fonunun fon yöneticisi Kevin Kruczynski, fon yöneticisinin kötü performansından etkilenmedi ve büyük ölçüde yılın güçlü ilk yarısı sayesinde iyi getiri sağladı. Nvidia bu portföyde de önemli bir itici güç oldu, ancak MicroStrategy, Airbnb, ServiceNow ve Cloudfare’deki pozisyonlar da getirilere olumlu katkıda bulundu.

Yorum yapın