Emeklilik Fonu Avrupa’da Maliyeti mi Yükseltiyor?

Sekiz yıl önce Marcus Optendrenk, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet parlamentosunda CDU’lu bir mali politikacı olarak muhalefetteydi. Dönemin Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans’ı (SPD), gelecekte emeklilik fonuna yılda sadece 200 milyon avro gibi önemli ölçüde daha az ödeme yapma planı nedeniyle eleştirdi. Optendrenk, bakanın devlet bütçesini rahatlatmak için bir hileye başvurduğunu, ancak bu süreçte gelecekteki emeklilik hükümlerini zayıflattığından korkuyordu.

Optendrenk şimdi Almanya’nın en kalabalık federal eyaletinin Maliye Bakanı ve emeklilik fonuna katkıları tamamen durdurmak istiyor. Hatta bir yenilik planlıyor: fon ilk kez kullanılacak. Optendrenk’in 2024 bütçe taslağını eyalet parlamentosuna sunarken söylediği gibi, 2024 yılında 343 milyon avroluk faiz geliri “emeklilik ve sosyal harcamalardaki artışı hafifletmek için” eyalet bütçesine aktarılacak. Faiz gelirleri de gelecekte devlet bütçesine aktarılacak. Ancak 2022 yılı sonunda 13,1 milyar avroya ulaşan sermaye stoku korunacak.

Optendrenk bunu fonun sürdürülebilir yönetimine ve mali kaynakların nesiller arasında adil dağılımına bir katkı olarak görüyor. Emeklilik sistemi neredeyse 20 yıl önce uygulamaya konduğunda, “bebek patlaması kuşağı 20’li yaşlarının ortalarında emekli olduğunda ülke üzerindeki yükün özellikle keskin bir şekilde artacağı” zaten açıktı.

Kamu Sektöründe Nasıl En Çok Kazanan Olursunuz?

Kamu sektöründeki en yüksek maaşlar istisnadır. Bununla birlikte, yüksek maaş dilimlerine doğrudan giriş başarılı olabilir. Ancak bu sınıflandırmanın da dezavantajları vardır.

Ancak bu kez eleştiri noktaları da var: Kuzey Ren-Vestfalya Vergi Mükellefleri Derneği, “planlanan vergi hilesinin” gelecekte emekli maaşları üzerindeki yükü hafifletmeyi çok daha zor hale getireceği konusunda uyarıyor. “Planlanan yasa bana bütçe açıklarını kapatmak için hızlı bir çözüm gibi görünüyor. Uzun vadeli finanse edilen emeklilik hükümleri böylece okyanusta bir damla haline gelecektir” diyor Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Rik Steinheuer. Fona ödeme yapmaya devam etmek ve hiçbir şey çekmemek zorunludur. Fona “dokunulmadan” önce, ne zaman ve ne kadar ödeme yapılabileceğine ilişkin uygun kriterlere ihtiyaç vardır. Çok sayıda devlet memuru o zamana kadar emekli olmayacağından, bu en erken 2030’dan itibaren mantıklı olacaktır.

Bazı Önemli Yükler Ortaya Çıkıyor!

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin mevcut emeklilik fonu başlangıçta iki ayrı havuza dayanmaktadır: 1999’dan beri biriktirilen bir emeklilik rezervi ve 2006’dan beri finanse edilen bir emeklilik fonu. Bu iki havuz 2016 yılından itibaren birleştirilerek emeklilik fonunu oluşturmuştur. Emeklilik fonunun orijinal konsepti, 2006’dan bu yana işe alınan tüm memurların emekli maaşlarının yüzde 70’ini finanse etmesiydi. Geri kalan kısım ise zaten vergi gelirleriyle karşılanacaktı. Ancak Devlet Sayıştayı kısa bir süre önce mevcut fonların ve ödeneklerin zaten yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu. Devlet Sayıştayı’nın 2023 yıllık raporuna göre, yetersiz fonların gelecekteki bütçelerde ek yüklere yol açacağı varsayılmaktadır.

Kuzey Ren-Vestfalya’daki anlaşmazlık ülke çapındaki bir soruna işaret ediyor. Devlet, memurların gelecekteki emeklilik hakları için rezerv oluşturmaya ancak 1990’ların ortalarında başladı. Öncü Rheinland-Pfalz eyaleti başlangıçta 1996’dan itibaren işe alınan tüm memurların emekli maaşlarının tamamını 1996’dan itibaren doldurulan bir pota ile güvence altına almak istedi.

Peki Şimdi Ne Olacak?

1998 yılında federal hükümet emeklilik rezervini uygulamaya koymuştur. Başlangıçta federal eyaletler bu kavramı benimsemek zorundaydı. Ancak 2006 federalizm reformu ile bu uygulamadan vazgeçildi ve artık her eyalet kendi emeklilik sistemini işletiyor – ya da işletmiyor. Ifo Enstitüsü tarafından 2017 yılında yapılan bir analiz eyaletten eyalete büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örneğin 2015 yılı sonunda Rheinland-Pfalz’ın yaşlılık yardımı için kişi başına 1414 avro rezervi varken, Aşağı Saksonya’nın sadece 65 avrosu vardı.

Bazı federal eyaletlerde fonlardan gelen para halihazırda kullanılıyor. Federal düzeyde, 2032 yılına kadar 15 yıla yayılacak şekilde para çekilmesi planlanmıyor. Mevcut rezervler de federal eyalete göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kuzey Ren-Vestfalya’da kumbaralar hala nispeten iyi stoklanmış durumda. Baden-Württemberg ise daha büyük bir rezerve sahip ve bu rezerv 2022 sonuna kadar 9,5 milyar avroya ulaşacak.

Yorum yapın