ADNAN ÜSTÜN

ADNAN ÜSTÜN

flashaber24
ADNAN ÜSTÜN

HALKA KAPILARINIZI KAPATMAYIN !..

Flas Haber -

'Halka kapılarınızı kapatmayın, eğer kapatırsanız kuvvetliler zayıfları yer...'
Hazreti Ömer (r.a.)

Bir idareci ile kurum amiri veya şehrin mülki amiri ile görüşmek, derdini 'devlete' anlatıp çözüm bulmak isteyen kimselere kapıların kapatılmaması gerekir.

Kendisi içeride iken özel kalemine 'yok' dedirten, dostlarıyla çay ve çerez muhabbeti yaparken gelen telefonlara veya kapıda bekleyen ziyaretçilere 'toplantı halinde olduğunu' söyleten idarecilerin vebali büyüktür.

Günümüzde elbette ki idareci olanların yükü ağırdır, yoğunlukları fazladır. Fakat bu meşguliyet halk ile kendisi arasına mesafe koymamalıdır. İsteyen herkes kendi istediği anda görüşemezse bile idareciler, uygun vakitte ve ilk fırsatta onlarla görüşmeli ve çözüm önerileri sunmalıdır.

Çünkü, kapısına gelen vatandaşın kimisi işini bırakmış gelmiş, kimi de başka bir şehirden yola çıkıp gelerek sorunlarına çözüm aramıştır.

Birilerinin 'keyfi' gelecek diye vatandaşın günlerce büyük şehirlerde otel ve pansiyonlarda kaldığına, imkanı ve gidecek yeri olmayanların da parklarda kaldığına, birçok masraf ettiklerine şahit olmuş veya duymuşuzdur.

Sorunlar mahallinde çözülmesi gerekirken, kimi mahalli idarecilerin ve birim amirlerinin ilgisizlikleri ve keyfi davranışları yüzünden merkezi yönetimin yükü artmış, onlarla da ilgilenmek zorunda kalmıştır.

Hazreti Ömer (r.a.) döneminde valiler, halk ile iç içe olmak adına onlara kapılarını açık tutmak zorundaydılar.

638 yılında bir talimat göndererek, valilerin Dımeşk'e yaklaşık 80 kilometre uzaktaki Cabiye bölgesine gelmelerini isteyen Hz. Ömer onlarla bir toplantı yaptı.

Giyim-kuşam, binek, lükse düşkünlük ve gösteriş gibi konularda onları denetleyen Halife Ömer, yaptığı toplantıda valilere şunları söylemiştir:

'Ben sizi zorba değil, (insanlara doğru yolu gösteren) hidayet rehberleri olarak görevlendirdim. Müslümanlara-halka- haklarını verin, onlara zor kullanarak hakir duruma düşürmeyin.

Onlara kapılarınızı kapatmayın. Eğer kapatırsanız kuvvetliler zayıfları yer. Kendinize mal edinip onları mahrum etmeyin. Aksi halde onlara zulmetmiş olursunuz. (İbni Sa'd tabakat 3:294; İbnül Esir, el Kamil fit- Yarih,2:56)

Her fırsatta valilere önemli tavsiyelerde bulunan Hazreti Ömer; onlara dikkat çekici ve gösterişli elbise giymemeleri, lüks yemekler yememeleri, kapısını ihtiyaç sahiplerine kapatmamaları ve cins ata binmeyecekleri konusunda da teminat almıştır. (İbni kuteybe Uyunu'l Ahbar 1/116)

Çünkü O, fakirlerin de bulunduğu bir ortamda zenginlerin daha mütevazi şartlarda yaşamasından yana idi...

Darısı bize ve en küçüğünden en büyüğüne bizim İdarecilerimizin başına! İdareci olmak ateşten gömlek giymektir. Keyfi olunca iş yağılacak, hava atılacak, kasılacak ve halka tepeden bakılacak yerler değildir.

Rabbimiz bizi de İdarecilerimizi de bu şuurda eylesin. İdareci olanların yâr ve yardımcısı olsun. Onların da, bizlerin de ayaklarımızın kaymasına fırsat vermesin.
11.10.2020-Adnan Üstün